Tonąć [synonimy]

  • Pogrążać się.
  • Zanurzać się.
  • Ginąć w nurtach.
  • Iść na dno.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]