Tłuc [synonimy]

  • Rozbijać.
  • Roztrząsać.
  • Druzgotać.
  • Burzyć.
  • Rozdrabniać.
  • Roztrzaskać.
  • Zdruzgotać.
  • Gruchotać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]