Tomkowski Jan

Jan Tomkowski

( 22 sierpnia 1954,  Łódź)

Historyk literatury, prozaik, eseista, autor podręczników z dziedziny literatury polskiej i powszechnej.

Profesor Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie.

Zajmuje się literaturą i kulturą XIX wieku.

Analityk literatury Juliusza Verne’a.

Redaktor „Słownika pisarzy polskich” (2002).

Twórczość wybrana:

 • „Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej” (1986),
 • „Mój pozytywizm” (1993),
 • „Młoda Polska” (2001),
 • „Samobójcy i marzyciele: o zabijaniu poetów” (2002),
 • „Mistyka i herezja” (2006),
 • „Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce” ( 2001),
 • „Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim” (2005),
 • „Juliusz Verne – Tajemnicza wyspa?” (2005),
 • „Dzieje literatury powszechnej”  (2008),
 • „Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy” (2010),
 • „Judasz z ulicy Iglastej” (2012),
 • „Moja historia eseju” (2013),
 • „Czarny elementarz” (2014),
 • „Najkrótsza historia literatury polskiej” ( 2015),
 • „Polski esej literacki” (2017),
 • „Jesień”  (2018),
 • „Pan Tadeusz – poemat metafizyczny” (2019).