„O miłości” Jana Kochanowskiego

 • Fraszka z „Ksiąg pierwszych”.
 • Ma charakter refleksyjny
 • Jest przykładem liryki pośredniej, podmiot liryczny nie ujawnia się.
 • Liczy 2 wersy, zrymowane parzyście, dokładnie.
 • Każdy wers liczy 13 sylab.
 • Tematem utworu jest potęga miłości.
 • Stanowi niejako stwierdzenie, że trudno uciec przed miłością.
 • Miłość wg poety to nie zawsze źródło szczęścia.
 • Moc miłości i jej przewaga nad chęciami ludzkimi zostały wyrażone w pytaniu retorycznym (drugi wers).
 • Jest filozoficzną refleksją.
 • Poeta zastosował zabieg alegorii  (miłość jako skrzydlaty Amor), powtórzenia (np. „próżno”, które wzmacnia sens utworu).

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?