Tragedia starożytna i nowożytna [podobieństwa i różnice]

Tragedia starożytna i nowożytna

Podobieństwa

 1. Nieszczęśliwe zakończenie losów głównych bohaterów.
 2. Ważna problematyka, powiązana z zagadnieniami moralnymi (postrzeganie dobra i zła).
 3. Rozpatrywanie tematyki egzystencjalnej, analiza sensu losu ludzkiego.
 4. Występowanie chóru.
 5. Postaci zawsze szlachetne.
 6. Nakazem działania sa normy etyczne.
 7. Ograniczeniem jest czas trwania, jedna doba i jedno miejsce.
 8. Poważny nastrój, nieraz mroczna tonacja utworu.

Różnice

 1. Brak inferencji Fatum w losy człowieka, które wydają się przebiegać losowo.
 2. Człowiek staje się podmiotem swego działania, jest świadomy swych czynów i wyborów.
 3. Rozróżnia dobro i zło i od niego zależy właściwy wybór.
 4. Czuje wewnętrzne popędy, działają one silnie na jego postępowanie.
 5. Odczuwa również  silne emocje, namiętności.
 6. Jego uczucia mogą być sprzeczne z normami etycznymi.
 7. Bohaterowie są bardzo różni, dobrzy i źli.
 8. Pojawiają się sceny zbiorowe i zróżnicowane wydarzenia (tragiczne, dramatyczne).
 9. Wydarzenia mogą się rozgrywać dłużej  (niż 1 doba) i w wielu miejscach.
 10. Występuje podział na akty i sceny.