Twój, twoja (twa), twoje (twe) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twój, twoja (twa), twoje (twe) Zaimek przymiotny dzierżawczy, mający krótsze i dłuższe formy, występujące we wszystkich przypadkach z wyjątkiem mianownika liczby pojedynczej i równego mu biernika rodzaju męskiego oraz mianownika męskoosobowego liczby mnogiej Tu leży twój kocyk.