Twych [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twych forma krótsza dopełniacza i miejscownika liczby mnogiej zaimków twój, twoje Słyszałem o twych problemach.
Forma krótsza  biernika  liczby mnogiej zaimka twój Poznałem twych przeciwników.