Twym [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twym forma krótsza narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej zaimków twój, twoje Mówiłem o twym wystąpieniu.
forma krótsza  celownika   liczby mnogiej zaimków twój, twoja, twoje Przyjrzałem się twym osiągnięciom.