Tu się puknij…

Można się wielce zdziwić poszukując określonych artykułów w marketach. Znaleźliśmy potrzebny rozcieńczalnik, w dwóch rodzajach – napisany – niestety – odmiennie. Pisownia jednak nie różnicuje rodzajów tego produktu, wskazuje jedynie na różnych twórców etykiet. Jednemu z nich stawiamy ocenę niedostateczną, przypominając, że jak się czegoś nie umie warto zapytać mądrzejszych lub po prostu odwzorować nazwę z etykiety producenta. Głupich nie sieją, oni się sam rodzą!