Tyle, tylu [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tyle, tylu zaimek liczebny wskazujący Tylu uczniów wystartowało.
liczebnik nieokreślony Pracował od tylu miesięcy.