Tyleż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tyleż wzmocnione tyle Tyleż razu cię prosiłem.