Tylko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tylko partykuła ograniczająca Tylko czeka sposobności, by odejść.
spójnik przeciwstawny Na dworze upał, tylko na tarasie chłodniej.