Tym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tym forma narzędnika i miejscownika zaimków ten, to Z tym bagażem jest kłopot.
partykuła wzmacniająca Tym lepiej, że go nie będzie.