Tymczasem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tymczasem przysłówek Przeszli na taras, a tymczasem posprzątano.
spójnik przeciwstawny Plan był świetny, tymczasem przez pogodę wszystko się zawaliło.