Typowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
typowo przysłówek Pogoda jest typowo letnia.