Tysiące [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tysiące liczebnik nieokreślony Tysiące szły na ogródek.