Tysiąckroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tysiąckroć przysłówek Powtarzam to tysiąckroć.