Typowość

Zagłoba był typowym szlachcicem polskim, bo miał bielmo na oku.