Tyrtajos

Tyrtajos

(łacińskie brzmienie imienia Tyrteusz)

(VII wiek p.n.e)

Poeta, śpiewak grecki.

Według jednych źródeł żył w Sparcie, według innych  pochodził z Aten i miał zostać wysłany przez Ateńczyków na pomoc Spartanom.

Autor patriotycznych elegii.

W czasie II wojny messeńskiej miał zagrzewać Spartan do boju swoimi pieśniami.

Nie zachowało się wiele z jego wierszy.

Te, które pozostały służą propagowaniu jednej idei – tyrteizmu.

Tak w kulturze europejskiej nazywa się poezję patriotyczną.

Nawołuje do nieugiętej obrony niepodległości ojczyzny.

Polska literatura przejęła motywy tyrtejskie w okresie niewoli narodowej, kiedy Polska była pod zaborami.