Ułatwienie

  Łatwiej się gra z tym, kogo ma się obok (siatkówka mężczyzn).