Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie nosi imię Hugona Kołłątaja. Placówka działa od 1953 roku, wcześniej nosiła nazwę Wyższej Szkoły Rolnicza, następnie  Akademii Rolniczej, a wszystko zaczęło się od likwidowanych przez UJ wydziałów: rolniczego i leśnego. Uniwersytet posiada kilka budynków w Krakowie, w których mieszczą się poszczególne wydziały, ten „najważniejszy”  zlokalizowany jest przy alei Adama Mickiewicza 21. Uczelnia systematycznie rozszerza swą ofertę edukacyjną i proponuje obecnie 32 kierunki studiów.