Pomnik Mikołaja Zyblikiewicza w Krakowie

Pomnik Mikołaja Zyblikiewicza (1823-1881) stoi przed magistratem,  na pl. Wszystkich Świętych. Warto pamiętać, że Zyblikiewicz, pochodzący z rodziny rosyjskiej czuł sie Polakiem i był silnie związany   z Krakowem,  gdzie ukończył studia prawnicze, prowadził praktykę adwokacką, a w latach 1874-1881 sprawował funkcję prezydenta miasta. Chciał utrzymania języka polskiego w urzędach, w sądownictwie i na UJ. Krakowianie byli mu wdzięczni ponadto za renowację Sukiennic, budowę gmachu Akademii Sztuk Pięknych, regulacje koryta Wisły, budowę rzeźni miejskiej,  Straży Pożarnej i odzyskania Wawelu z rąk okupanta. Pomnik, autorstwa Walerego Gadomskiego, stawiano mu  dwukrotnie, obecny odsłonięto w 1985 roku.