W charakterze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w charakterze przyimek Przyszedł w charakterze gościa.