W ciągu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w ciągu przyimek Pływania nauczył się w ciągu miesiąca.