We [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
we przyimek Masz we mnie przyjaciółkę.