Według [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
według przyimek Według umowy musisz to zrobić.