Weń [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
weń skrócona forma wyrażenia przyimkowego w niego Poderwał się, jakby weń grom uderzył.