W [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w przyimek Mój brat pracuje w straży pożarnej.