Wart [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wart, warta, warte, warci Przymiotniki mające  mający formę rzeczownikową On jest wart tego wyróżnienia.