Warto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
warto czasownik niefleksyjny nieosobowy Warto nieraz przystopować.