Wasz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wasz, wasza, wasze, wasi zaimek przymiotny dzierżawczy To jest wasz nowy nauczyciel.