Wasi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wasi w znaczeniu rzeczownikowym Wasi ludzie są za to odpowiedzialni.