Wbrew [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wbrew przyimek Robię to wbrew sobie.