Wcale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wcale przysłówek Wcale nie było cię słychać.
partykuła przecząca To ci się nie podoba? Wcale!