Wczoraj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wczoraj przysłówek Wczoraj wróciłem z wakacji.
w użyciu rzeczownikowym Wczoraj jest podobne do dzisiaj.