W celu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w celu przyimek Poszedł w celu uzyskania pracy.