W ciemno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w ciemno przysłówek Szedł zawsze w ciemno.