W całości [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w całości przysłówek Spłacił pożyczkę w całości.