Wątpliwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wątpliwie przysłówek Układ wygląda wątpliwie.