Uparcie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
uparcie przysłówek Uparcie forsował swoje zdanie.