Umyślnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
umyślnie przysłówek Umyślnie przyszedł do naszej klasy.