Wewnątrz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wewnątrz przysłówek Sklej wewnątrz tę książkę.
przyimek Siedziała wewnątrz budynku.