Filozofia pozytywna

W XIX wieku, we Francji zrodziła się filozofia, która zyskała miano pozytywnej. Starała się naukowo uzasadniać  stawiane tezy. Oddziaływała na sposób myślenia intelektualistów i pisarzy XIX tego okresu.

Wiek XIX to czas ogromnego przyspieszenia cywilizacyjnego i technicznego, upowszechniło się wówczas wiele wynalazków(np. kolej parowa). Poprawiła się komunikacja, dzięki zbudowanemu na początku wieku telegrafowi i telefonowi. Rewolucja przemysłowa ułatwiała życie, ale stała się też przyczyną wielu podziałów społecznych, które znalazły odbicie w literaturze i sztuce.