Wcześnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wcześnie przysłówek Wcześnie poszedł do szkoły.