W dziedzinie [ kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w dziedzinie przyimek Prace w dziedzinie astronautyki są naprawdę zaawansowane.