„W kaplicy Sykstyńskiej” Kazimierza Przerwy-Tetmajera

 • Wiersz z gatunku liryki opisowej.
 • Wiersz ciągły, wersy trzynastozgłoskowe.
 • Średniówka występuje po siódmej sylabie.
 • Rymy dokładne, parzyste.
 • Tematem utworu jest malowidło i jego poetycki obraz.
 • Taki rodzaj opisu dzieła ikonicznego nazywamy ekfrazą.
 • Jest to dzieło na ścianie kaplicy Sykstyńskiej.
 • Dzieło Michała Anioła pochodzi  z I połowy  XVI wieku.
 • Podmiot liryczny podziwia ten fresk.
 • Wylicza jego elementy, które wzbudzają jego podziw.
 • Zarówno podmiot liryczny, jak i odbiorca nie są wskazani w wierszu.
 • Prawdopodobnie to sam poeta uległ urokowi tego niezwykłego fresku, Sądu Ostatecznego.
 • W ten sposób Kazimierz Przerwa-Tetmajer chyli głowę przed  talentem Michała Anioła.

Ta ściana cała ryczy, jak bawół zraniony!
Ten Chrystus tam, jak piorun, z cyklopa ramiony,
Ta trupia głowa pełna boleści i jęku,
Ten szturm klątew, rozpaczy, wściekłości i lęku,
Farba zmieniona w kamień, pędzel w dłuto, siła,
Co, zda się, góry pięścią na miał-by kruszyła!
Źrenice głuche patrzą z pod skostniałych powiek — —
Wulkan to chyba z siebie wyrzucił, nie człowiek.