Wdzięk

  • Końcowy efekt, jaki osiąga dobrze skonstruowane dzieł sztuki.
  • Polega na unikaniu sztywnych reguł oraz umiejętnym  maskowaniu twórczego wysiłku.
  • Wszystkie te elementy i działania mają wywołać wrażenie swobody i lekkości tworzenia dzieła.
  • Wdzięk bywa trudna do określenia właściwością np. dzieła literackiego czy innego wytworu sztuki.
  • Rozpoznawany bywa przez gust odbiorców.
  • Definiowano go niekiedy jako jene sais quoi („trzeba mieć to coś”).
  • Wdzięk stanpowił szczególnie istotną kategorię w estetyce renesansu i rokoka.