Logiczne

Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to najpierw musiała być zak