Wieprzowatość

Wieprzowatość szlachty przedstawił tak, że z przyjemnością śledzimy jej obyczaje.