Wilk [symbolika]

 • Starożytny Rzym uznawał wilka za symbol Marsa boga wojny.
 • Mityczna wilczyca wykarmiła Remusa i Romulusa, dzieci Marsa, założycieli Rzymu.
 • Wilk był symbolem rzymskich legionów i oznaczał agresję, siłę, waleczność i odwagę.
 • Chrześcijaństwo postrzega wilka jako symbol Szatana, który towarzyszy czarownicom.
 • W Starym Testamencie pojawia się wilk jako krwawy drapieżca, niosący strach, okrucieństwo i chciwość.
 • Chrześcijanie widzą w nim przeciwieństwo baranka, symbol grzechu i herezji.
 • Wilk oznacza także żarłoczność.
 • Patrzeć wilkiem to być nastawionym wrogo.
 • Wilk morski to doświadczony marynarz, żeglarz.

Odniesienia znaleźć można:

 • Dzieje apostolskie 20, 29-30.
 • Ewangelia św. Mateusza 7,15.
 • Proroctwo Ezechiela 22, 27.
 • Księga Eklezjastyka 13, 21-22.
 • M. Rej, „Zwierzyniec”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.